Nội thất thang máy

Nội thất thang máy gia đình đẹp

Cabin Cửa tầng Bảng gọi tầng

Thang máy gia đình

Thang máy gia đình gia tốt

Thang máy kính gia đình

Thang máy kính gia đình giá tốt

Thang máy tải khách

Thang máy tải khách gia tốt

Cabin thang máy

Thiết kế cabin thang máy gia đình đẹp

Tư vấn: 0921 288 266

Thiết kế nội thất cabin thang máy

Cabin thang máy Inox sọc nhuyễn kết hợp Inox gương

Nội thất cabin thang máy

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-01
AE C101

Fashion

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-02
AE C105

Electronics

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã:ABC-03
AE C110

Interior

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-04
AE C132 scaled

Decoration

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-01
AE C103

Fashion

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-02
AE C104

Electronics

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã:ABC-03
AE C109

Interior

 • Chiều cao Cabin: 2350
 • Trần Cabin: RF-018
  • Vật liệu: Inox sọc nhuyễn
  • Trung tâm: Viền khung Inox gương + Đèn LED chiếu sáng
 • Vách trước: Inox sọc nhuyễn
 • Vách sau: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Vách bên: Inox sọc nhuyễn + Inox gương
 • Cửa cabin: Inox sọc  nhuyễn
 • Bảng điều khiển (COP): GOPR-820 Inox sọc nhuyễn
 • Hiển thị: Monochrome LCD hoặc Dotmatrix
 • Sàn cabin: A-26 đá Granit trắng vân mây
Mã: ABC-04

Thiết kế nội thất cửa tầng thang máy

Thiết kế cửa tầng thang máy gia đình đẹp

Nội thất cửa tầng thang máy

AE D102

Decoration

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-01
AE D101

Fashion

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-02
AE D103

Electronics

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã:ABC-03
AE D105

Interior

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-04
AE D114

Decoration

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-01
AE D117

Fashion

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-02
AE D116

Electronics

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã:ABC-03
AE D128

Interior

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-04
AE D121

Decoration

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-01
AE D120

Fashion

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-02
AE D125

Electronics

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã:ABC-03
AE D123

Interior

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-04

Thiết kế bảng điều khiển thang máy

Mẫu bảng điều khiển trong cabin thang máy gia đình đẹp

COP Thang may scaled
Bang goi tang thang may scaled

Thiết kế nội thất trần thang máy

Nội thất trần cabin thang máy gia đình đẹp

Nội thất trần cabin thang máy

CE D107

Decoration

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-01
CE D106

Fashion

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-02
CE D105

Electronics

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã:ABC-03
CE D104 scaled

Interior

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-04
CE D103

Decoration

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-01
CE D102

Fashion

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã: ABC-02
CE D101

Electronics

 • Phasellus porttitor
 • Sed tempor
 • venenatis pretium
 • Praesent imperdiet
Mã:ABC-03

Đối tác thương hiệu