Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về các quy định về thang máy liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thang máy chở người và thang máy chở hàng trong bất động sản thương mại. Những yêu cầu pháp lý này đặt ra một khung pháp lý để đảm bảo một việc thực hành tốt nhất và an toàn cho mọi người sử dụng thang máy.

Nếu bạn sở hữu một thang máy sử dụng nơi công cộng, du khách, cư dân hoặc nhân viên trong một doanh nghiệp (như nhà hàng, thư viện, văn phòng hoặc nhà kho), bạn có trách nhiệm pháp lý để đảm bảo việc sử dụng thang máy an toàn và tuân thủ quy định pháp lý.

Các quy định về thang máy này áp dụng cho ai

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc kinh doanh cung cấp thiết bị nâng hoặc thang máy để sử dụng tại nơi làm việc hoặc nơi công cộng, thì các quy định pháp lý sẽ áp dụng đối với bạn.

Quy định về thang máy
Quy định về thang máy

Những quy định thang máy này là gì?

Nếu bạn là chủ sở hữu, có ba quy định cần cân nhắc; quy định đầu tiên là nguy cơ xử lý thủ công; hai quy định khác đi đôi với nhau và quản lý việc sử dụng thiết bị nâng – PUWER và LOLER. Một chút thông tin thêm về mỗi quy định được trình bày dưới đây:

Quy định về Xử lý Thủ công

Bạn có nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ nhân viên của mình khỏi nguy cơ chấn thương có thể xảy ra do xử lý thủ công không phù hợp. Là chủ sở hữu doanh nghiệp, nếu bạn không cung cấp một cách hiệu quả để di chuyển hàng hóa trong trường hợp tai nạn hoặc chấn thương, bạn sẽ bị cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe coi là người chịu trách nhiệm nếu đặt yêu cầu quá nặng hoặc nguy hiểm cho nhân viên của mình.

Một ví dụ về điều này là nhân viên của bạn thường xuyên thực hiện việc mang hàng hóa nặng hoặc cồng kềnh lên xuống cầu thang hàng ngày.

Những quy định này được đề cập trong bài đăng Xử lý Thủ công của chúng tôi vì chúng là hướng dẫn cốt lõi dành cho các doanh nghiệp cần di chuyển hàng hóa thường xuyên và đều đặn.

Quy định PUWER cung cấp sử dụng thang máy năm 1998

Quy định cung cấp và sử dụng thiết bị làm việc năm 1998 (PUWER) yêu cầu các mối đe dọa đến sức khỏe và an toàn của nhân viên từ thiết bị mà họ sử dụng trong công việc phải được ngăn chặn hoặc kiểm soát. Quy định PUWER yêu cầu thiết bị được cung cấp để sử dụng trong công việc phải:

  • Phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến
  • An toàn để sử dụng (theo yêu cầu của LOLER)
  • Chỉ được sử dụng bởi những người được đào tạo, quen thuộc với thiết bị
  • Được bổ sung bởi các biện pháp an toàn thích hợp như ký hiệu, thiết bị/đồ bảo vệ, đánh dấu và cảnh báo

Bất kỳ thiết bị nào được sử dụng trong công việc, bao gồm cả thang máy, đều được bao phủ bởi PUWER.

Tuân thủ PUWER thông qua bảo trì và dịch vụ thang máy thường xuyên. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này trong bài đăng của chúng tôi: Bảo trì và Hợp đồng Dịch vụ Thang Máy: Giới thiệu.

Quy định về thang máy PUWER
Quy định về thang máy PUWER

Quy định LOLER thao tác vận hành an toàn thang máy năm 1998

Quy định về Thao tác và Thiết bị Nâng 1998 (LOLER) đặt nhiệm vụ cho những người và công ty sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát thiết bị nâng. Quy định yêu cầu thiết bị nâng được cung cấp phải:

  • Đủ mạnh và ổn định để sử dụng cho mục đích cụ thể và được đánh dấu rõ ràng để chỉ ra tải trọng làm việc an toàn
  • Được đặt và lắp đặt để giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào
  • Được sử dụng an toàn bởi những người vận hành
  • Phải được kiểm tra kỹ lưỡng và khi cần thiết, được kiểm tra bởi những người có năng lực

Tuân thủ LOLER thông qua các cuộc kiểm tra, đó là bổ sung cho dịch vụ thường xuyên, hãy tưởng tượng đó như là một kiểm định cho thang máy, được ghi nhận trong báo cáo dịch vụ để chứng minh tuân thủ quy định. Để tìm hiểu thêm, tại sao bạn không xem qua bài viết giới thiệu tổng quan hữu ích của chúng tôi về Quy định về Thao tác và Thiết bị Nâng 1998 (LOLER).

Quy định về thiết bị nâng LOLER
Quy định về thiết bị nâng LOLER

Tôi cần phải làm gì để tuân thủ các quy định này?

Nhân viên không có trách nhiệm cụ thể theo các quy định này, nhưng phải chịu trách nhiệm đúng mức về bản thân và những người lao động khác thông qua sự hợp tác trong nơi làm việc. Để tuân thủ các quy định này, bạn cần đưa ra mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thiết bị nâng. Một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy có thể giúp bạn tư vấn và tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết để tuân thủ PUWER và LOLER.

Xem thêm:

iconfb iconzalo
iconmb

Gọi ngay

iconms

Facebook Chat

iconzlmb

Zalo Chat